1800’lü yıllardan günümüze uzanan sanayileşmeyle enerji açığının ortaya çıkması sonucu kömür ihtiyacı artmış, yüksek kalorili taş kömürünün çıkarılabilmesi için derin maden galerileri açılması sonucu ortamda oluşan metan gazının açık alevli petrol lambaları nedeniyle patlamalar meydana gelmektedir. Bu gelişmeler sonucunda İngiliz Kimyager Sir Davy tarafından ‘Davy Emniyet Lambası’ geliştirilerek ilk patlamadan korunma önlemi alınmıştır.

Günümüzde AB direktifleri ile Flameproof, Exproof, ATEX gibi tanımlamalar ile çalışma ortamları patlama risklerine karşılık önlemler alınmaya başlanmıştır. Ülkemizde ‘Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’, ‘TSE 60079-10-1’ ve ‘TSE 60079-10-2’ standartları ile patlayıcı ortamları ortadan kaldırmak için Patlamadan Korunma Dokümanları hazırlanması gerekmektedir. Patlamadan korunma dokümanı kalitatif bir risk değerlendirmesidir.

Marmara Grup OSGB 2014 yılından itibaren iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini bir çatı altında toplayarak siz değerli iş ortaklarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışmaktadır. Bünyesinde yer alan iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ÇASGEM (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi) tarafından gerçekleştirilen ‘Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi’ nden başarı ile geçerek sertifikalandırılmıştır. Tüm Türkiye’ de yer alan işletmelere aynı kaliteyle Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlayarak değerli iş ortaklarımıza hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.