A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

L Ajanı, Levizit

Kimyasal formülü C2H2AsCl3 olan, saf halde kokusuz ve renksiz olan yakıcı bir ajandır.

L Sınıfı Araç

İki ve üç veya dört tekerlekli motorlu araçlardır.

L1 Sınıfı Araç

Azami hızı 45 km/s’i, içten yanmalı motorlu ise silindir kapasitesi 50 cm³’ü, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kW’ı geçmeyen iki tekerlekli araçtır.

L2 Sınıfı Araç

Azami hızı 45 km/s’i, kıvılcım ateşlemeli motor ise silindir kapasitesi 50 cm³’ü, içten yanmalı motorlu ise azami net gücü 4 kW’ı, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kW’ı geçmeyen üç tekerlekli araçtır.

L3 Sınıfı Araç

Azami hızı 45 km/s’i ve içten yanmalı motorlu ise silindir kapasitesi 50 cm³’ü geçen yolcu sepetsiz iki tekerlekli araçtır.

L4 Sınıfı Araç

Azami hızı 45 km/s’i ve içten yanmalı motorlu ise silindir kapasitesi 50 cm³’ü geçen yolcu sepetsiz iki tekerlekli araçtır.

L5 Sınıfı Araç

Azami hızı 45 km/s’i ve içten yanmalı motorlu ise silindir kapasitesi 50 cm³’ü geçen, simetrik olarak yerleştirilmiş üç tekerlekli araçtır.

L6 Sınıfı Araç

Azami hızı 45 km/s’i, elektrik motorlu araçlarda akü ağırlığı hariç yüksüz ağırlığı 0.35 tonu, kıvılcım ateşlemeli motor ise silindir kapasitesi 50 cm³’ü, diğer tip içten yanmalı motorlu ise azami net gücü 4 kW’ı, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kW’ı geçmeyen dört tekerlekli araçtır.

L7 Sınıfı Araç

Elektrik motorlu araçlarda akü ağırlığı hariç yüksüz ağırlığı 0.4 tonu (yük taşıma amaçlı araçlarda 0.55 ton), azami net gücü 15 kW’ı geçmeyen ve L6 sınıfına girmeyen dört tekerlekli araçtır.

Laboratuvar (İş Hij. Lb. Y.)

İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapmak üzere kurulmuş, özel veya kamu kurum ve kuruluş laboratuvarıdır.

Laboratuvar Teknikeri

Laboratuvar Teknikeri tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuvar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Laboratuvar Yöneticisi (İş Hij. Lb. Y.)

En az dört yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Fen, Tıp, Veteriner, Ziraat, Eczacılık, Su Ürünleri Fakülteleri ile Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmuş, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarından ve laboratuvarın yönetiminden sorumlu kişidir.

Lağım (Maden)

Taş içerisinde sürülen galeridir.

Lamba

Ahşap kapı ve pencere elemanlarının kenarına açılan, genellikle dik açılı girintidir.

Laminasyın

Lif yönleri birbirine paralel olmak üzere masif ahşap lamellerin üst üste ve yan yana yapıştırılması işlemidir.

Laminat Parke

Ahşap esaslı levhalardan orta taşıyıcı katman üzerine laminat malzeme yapıştırılarak elde edilen parkedir.

Lamine Ahşap

Lif yönleri birbirine paralel olmak üzere masif ahşap lamellerin üst üste ve yan yana yapıştırılması ile elde edilen elemandır.

Lamine Cam

2 veya daha fazla cam tabakasından her birinin palstik bir madde lle birleştirilmesiyle meydana gelen güvenlik camıdır.

Lamine Parke

Tutkallanarak birleştirilmiş masif ahşaptan oluşan bir üst katman ve bu katman altında ahşap veya ahşap esaslı levhaların kullanıldığı alt katmanlardan oluşan çok katmanlı parkedir.

Lans

Yangına müdahale için kullanılan hortumların ucuna takılan, su veya köpüğün uzak mesafeye ulaştırılmasını sağlayan rekorlu malzemedir.(Musluklu lans,Turbo lans,Kama lans,Perde lans,S2-S4-M2-M4 köpük lansları vb.)

Lazer

Bütün, şiddetli ve odaklanmış bir elektromanyetik radyasyonu, dalga boyunu çok kesin şekilde tayin ederek ve stimüle ışıma olarak bilinen bir fiziksel işlem yoluyla üreten alettir.

LD 50 (Lethal Doz 50)

Bir maddenin öldürücü dozunun belirlenmesinde en çok kullanılan değerdir. Solunum yolu dışındaki yollarla uygulanan deneme hayvanlarının %50’sinde tek dozda belirli bir sürede (genellikle 24 saat) ölüme yol açan madde miktarını ifade eder.

Leptospiroz (Weil Hastalığı)

Sıçanların (ve diğer bazı memelilerin) idrarıyla bulaşan ciddi bir hastalıktır. İlk olarak soğuk algınlığına benzer semptomlarla ortaya çıkan bir enfeksiyondur ve böbrek ve karaciğer yetmezliğine kadar ilerler. İnsanlara bulaşması sindirim yoluyla ve cilt üzerindeki kesik ve sıyrıklardan, yumuşak doku ve muköz membranlardan (gözler, burun, ağız, vb.) olur. Maden ocaklarındaki fareleri tamamen ortadan kaldırmak zordur ancak tuzaklarla, fare zehirleriyle ve yiyecek kalıntılarını ocaktan çıkarmak gibi basit tedbirlerle fare popülasyonunu azaltmak için her türlü çaba sarf edilmelidir.

Levha

Yer kabuğunu meydana getiren hareket hâlinde bulunan kırılgan parça. Levhaların sınırlarında oluşan sürekli hareketler depremler ve volkanik faaliyetleri oluşturur.

Levha (İskele)

Geçirimsiz örtü malzemesidir.

Levha Esaslı Malzeme

Hammaddesi ağaç olan yongalevha, liflevha, kontrplak, kontratabla gibi ahşap esaslı malzemelerdir.

Levha Tektoniği

Yerkürenin dış kısmını oluşturan ve levha veya plaka adı verilen büyük kütlelerin daha içeride yer alan manto tabakası üzerinde hareketini ve bu hareketlerin sonuçlarını inceleyen bilim dalı. Gözlemle ispatlanmış bulunan bu teoriye göre, yer kabuğunun üst manto kısmında belirli sayıda ve birbirine göre hareket hâlinde rijit (sert, katı) levhalar bulunmakta, bu plakaların sınırlarında da genellikle çok şiddetli depremler meydana gelmektedir.

Liberatör

Otomatik hız kontrollü iniş ile yüksek yerlerde mahsur kalanları kurtarmak için kullanılır. Santrifüj fren sistemiyle sabit iniş hızı sağlar. Kullanım şekline bağlı olarak, operatör ya da inen kişi tarafından ip hareketi ve iniş durdurulabilir.

Lif

Halatın yapıldığı malzemenin en ince parçasıdır.

Lifsi Tozlar

Uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan parçacıklardır.

Liman

Uluslararası sefer halindeki gemilerin varış ve kalkış yaptıkları bir deniz limanı veya iç karasularındaki bir liman anlamındadır.

Linye Hattı (Elektrik)

Dağıtım Kablosundan son aydınlatma aygıtı (armatürü) yada prizin bağlandığı kutuya (buat) kadar olan hatlardır.

Loder

Malzemeyi bir yerden alıp başka bir yere yüklemek için kullanılan ve en az 20 kw-27 hp motor gücüne sahip makinedir.

Lodos (GB)

Güneybatıdan esen rüzgârlara verilen addır. Gezici siklonların ülkemize daha çok sokulduğu kış mevsiminde çok görülür bu siklonların sıcak cephesinin geçişini izler. Sıcakların yükselmesine neden olur

Lojistik

İhtiyaçları karşılamak üzere her tür ürün, hizmet ve bilginin kaynağından itibaren tüketileceği son noktaya kadar tedarik zinciri içindeki hareketine verilen genel addır.

Lojistik Hizmet

Lojistik ile ilgili tüm çalışmaların bir bütünlük içinde ve aksamadan devam etmesi amacıyla oluşturulan faaliyettir.

Lojistik Planlama

Afet anında kullanılabilecek kaynak ve stoklarla diğer ihtiyaç maddelerinin temini, afet bölgesine nakli ile oradaki yardım faaliyetlerinin devamlılığını sağlamayı amaçlayan, afet öncesi hazırlıklar içinde yapılan planlama çalışmasıdır.

Lokal Havalandırma

Kirleticileri ortama yayılmadan kaynağından emerek ortam dışına taşımak suretiyle yapılan havalandırmadır.

Lot (Şarj) Numarası

Her seri üretime teşhis için verilen belirleyici kodudur.

Lpg (Likit petrol gazı)

Sıvılaştırılmış propan, propilen, normal-bütan, izo-bütan ve bütilen bileşiklerini veya bu bileşiklerin karışımlarını ifade eder.

LPG (Likit Petrol Gazları)

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı, ham petrolün rafinerilerde damıtılması esnasında veya petrol yataklarının üzerinde bulunan doğal gazın ayrıştırılması ile elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan, renksiz, kokusuz, havadan ağır ve yanıcı bir gazdır.

LPG İkmal İstasyonu (PKD)

LPG’nin yer altında bulunan sabit tanklarda depolandığı, sabit depolu motorlu kara taşıtlarına dispenser ile LPG ikmali yapılan ve akaryakıt istasyonları içinde veya müstakil olarak hizmet veren istasyondur.

Lumbuz

Gemideki pencerelere verilen isimdir.