AB sürecinde çevre, kalite, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarında hızlı ve kapsamlı değişiklikler olmaktadır. Bu konudaki gelişmelerinin izlenebilmesi ve yapılacak çalışmalarda yararlanılması amacıyla sitemizde MEVZUAT bölümü oluşturulmuştur. Görüş ve önerilerinizle daha da zenginleşecek olan MEVZUAT bölümümüzün önemli bir eksikliği gidereceği inancıyla katkılarınızı bekliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

TSE-Türk Standartları Enstitüsü  

DIE Devlet İstatistik Enstitüsü  

TÜRKAK  

ISO-International Organization for Standardization

UKAS-United Kingdom Accreditation Service

IRCA-Premier Organization for Certifiying Auditors

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Resmi Gazete

T.C. Sağlık Bakanlığı  

Türk Metal İşverenler Sendikası

ÇBS – T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

 

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE BAĞLI OLARAK ÇIKARTILAN YÖNETMELİKLER