• İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak.
  • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak.
  • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek.
  • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak.
  • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak.
  • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak.
  • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak.
  • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak.
  • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek.
  • Yıllık çalışma planı hazırlamak.