İş Sağlığı ve Güvenliği Ölümcül Kazaların Olduğu Günümüzde Çalışanlar ve İş Verenler İçin Oldukça Önem Kazanmıştır !

İş sağlığı ve güvenliği işyerlerinde faaliyetlerin yürütülmesi esnasında insan sağlığını ve güvenliğini tehlikeye sokacak durumların önlenmesi için yapılan sistemli çalışmalardır.İnsan sağlığını etkilediği ve hayati tehlikesi olduğu için iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alanlarında uzman kurumlarca yapılmaktadır.6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği hizmeti kanununa bağlı olarak tüm işyerleri işçi sayısına ve işyerinde yapılan faaliyetin tehlike durumuna göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetini sertifikalı osgb firmalarından alma zorunluluğu vardır.Osgb firması Çalışma Bakanlığı tarafından yetki verilmiş olması gereklidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
İş sağlığı ve güvenlik tedbirleri ile ilgili işyerlerinde çalışanların bilinçlendirilmesi için işverenlerin işçilere konuyla ilgili eğitimini sağlaması önemlidir.Tehlikeli faaliyetlerin yoğun olduğu işyerlerinde yılda en bir defa bu eğitim verilmelidir.Tehlikenin orta düzey olduğu yerlede ise iki yılda en az bir kez yapılması gereklidir.Az tehlikesi olan işyerlerinde ise üç yılda bir defa bu eğitimin verilmesi gereklidir.Bu eğitimler çalışanları iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilinçlendirilerek olası iş kazalarının önüne geçmek ve risk seviyesini azaltmak için çalışma hayatında önemli yer teşkil eder.

İş Sağlığının Önemi
İş sağlığı ve güvenliği hizmeti için osgb firmasının bünyesinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurması gereklidir.Alanlarında uzman bu kişiler aynı zamanda çalışma yapacağı sektörü iyi bilmesi ayrı bir avantaj sağlayacaktır.

Kobiler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Önemi
Ülkemizde işyerlerinin büyük bir çoğunluğu Kobi, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin kısaltılmışıdır.Burada dikket çekici bir istatistik ise iş kazalarının yüzde 80 gibi büyük çoğunluğu Kobilerde meydana geliyor olmasıdır.Durum böyle olunca küçük ve orta ölçekli firmalarda iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin ayrı bir önemi bulunmaktadır.Aslında Kobilerde iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulabilirse ülkemizdeki iş kazaları ve meslek hastalıkları minimum seviyeye çekilmiş olacaktır.
İş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanacak toplumsal dönüşümün en önemli parçalarından olan osgb firmaları uluslararası norm ve kriterlere tam uyum içinde olmalıdır.Böylelikle ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda olası yaşanacak acı tablolar en aza indirgenebilir.