• İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek.
 • İş yerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak.
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak.
 • Eğitim planı hazırlamak.
 • İş verene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak.
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak.
 • Risk değerlendirmesi yapmak.
 • Acil durum planı hazırlamak.
 • Çalışma talimatları hazırlamak.
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek.
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak.
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak.
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek.
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek.
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek.
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek.
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek.