A.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sisteminin Yapılanmasının Kontrolü,İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sisteminin bağımsızlığı,tüm çalışanların İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ sistemi içinde yer alıp almadığının kontrolü,motivasyon metodları,çalışanlardan geri dönüş alma sistematikleri…vb

* İşletmenin İ.S.G. ile ilgili organizasyon ve sorumluluk dağılımlarının incelenmesi,
* İ.S.G. Toplantılarında alınan düzeltici faaliyetlerin uygunluğunun incelenmesi,
* Çalışanların İ.S.G. çalışmalarına katılım yöntem ve sonuçlarının incelenmesi,
* Talimat akışlarının,uygunluk katkılarının incelenmesi,
* İşletmenin İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistem çıktılarının kontrolü ve incelenmesi,
* İş kazaları ile ilgili istatistik verilerin incelenmesi,
* Bakım onarım sistem kontrolü ve incelenmesi,

B- Yasal Yönden Yapılması Gereken Mevzuatın Uygun Olarak Yapılıp Yapılmadığı
Personel belgelendirmeleri,periyodik kontroller,risk değerlendirmeleri,endüstriyel hijyen ölçümleri,iş ve bakım talimatları..vb

C- İşe alımlarda çalışan ve işin uygunluğunun belirlenmesi,
Her çalışma noktasında o bölgede çalışabileceklerin fizyolojik ve psikosoysal özelliklerinin belirlenmesi kendi özelliklerine uygun işe yerleştirilmeleri (epilepsi,kalp atağı,araç üzerinde tutunmayı engelleyecek rahatsızlar,algılama düşüklüğü ..vb.)

Ç- Eğitim Sistemi ve içeriklerinin uygunluğunun,yeterliliğinin incelenmesi

D- Ramak Kaldı ve Hata Kartı Sistemlerinin İncelenmesi

E- Günlük Kontrol Formlarının Çalışırlığının İncelenmesi

F- Tüm İşletmede Emniyet Sistemleri ve Riskli Bölgelerin Denetleme ve Kontrol Noktalarının Belirlenerek Kontrollere Tabi Tutulmalarının İncelenmesi

G- Tüm işletmenin gezilerek yerinde kontrol ve tespitlerin yapılması

H- Raporlama